Wypadek samochodowy za granicą

 

Wybierając się w celach turystycznych czy biznesowych za granicę często nie dopuszczamy do siebie możliwości kolizji czy wypadku na drodze. W przypadku, gdy szkoda komunikacyjna jest duża, a na swojej polisie nie posiadamy odpowiedniego pakietu ubezpieczenia assistance niezastąpiona może okazać się pomoc doświadczonego rzeczoznawcy, który pomoże nam w organizacji auta zastępczego oraz niezbędnych formalności w zakresie ubiegania się o należne odszkodowanie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy?

biegły rzeczoznawca samochodowyPodróżując w obrębie krajów należących do strefy Schengen dokumentem uprawniającym nas do poruszania się na drogach ruchu międzynarodowego wystarczy prawo jazdy oraz ważna polisa ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jeżeli wybieramy się w dalszą podróż niezbędne może okazać się wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy czy wydanie „zielonej karty”. Jeżeli w trakcie podróży zdarzy się, że będziemy brali udział w wypadku komunikacyjnym będąc stroną poszkodowaną jak również sprawcami zdarzenia warto skorzystać z pomocy osoby, jaką jest biegły rzeczoznawca samochodowy, który pomoże nam w rzetelnym oszacowaniu zaistniałej szkody. Ponadto korzystając z usług doświadczonego specjalisty nie musimy martwić się brakiem znajomości języka czy kwestiami formalnymi związanymi z przygotowaniem dokumentów czy uzyskaniem niezbędnych dokumentów, koniecznych do przedłożenia u swojego ubezpieczyciela starając się o przyznanie należnego odszkodowania. Rzeczoznawcy posiadają kompetencje uprawniające do reprezentowania swoich klientów a także oceny szacunkowej kosztów napraw. Warto zabezpieczyć się także stosowną dokumentacją fotograficzną, która ułatwi nam uzyskanie świadczenia.

Zgłoszenie zaistniałej szkody komunikacyjnej może zostać zrealizowane za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, osobistej wizyty w oddziale lub przesłania odpowiednich dokumentów przez Internet.  Na zgłoszenie sprawy mamy 2 lata od momentu zaistnienia zdarzenia, a na decyzję poczekamy nie dłużej niż 30 dni, chyba, że konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia bądź przedłożenie innych dokumentów, o czym powinniśmy zostać  poinformowani korespondencyjnie lub e- mailowo.