Specjalistyczne zabiegi wykonywane w obrębie klatki piersiowej

Jedną z najtrudniejszych dziedzin chirurgii jest chirurgia klatki piersiowej. Nie da się ukryć, że takie zabiegi są zawsze skomplikowane i wiążą się z dużym ryzykiem. Niemniej jednak, w Polsce istnieją ośrodki specjalistyczne, które zajmują się wykonywaniem zabiegów w obrębie klatki piersiowej.

Przeszczep płuc i operacje przełyku w klinikach chirurgicznych

chirurgia klatki piersiowej w BydgoszczyTego typu zabiegi dotyczą nie tylko serca, ale również płuc, opłucnej, śródpiersia, ortopedii mostka, żeber, tchawicy, oskrzeli, przełyku. Do tych wszystkich elementów dostęp uzyskuje się właśnie przez klatkę piersiową. Zazwyczaj wykorzystywana jest tutaj metoda torakotomii, czyli otwierania klatki piersiowej. Torakotomia wiąże się zawsze ze zmianą ciśnienia w obrębie śródpiersia, dlatego pacjent musi być podłączony do respiratora (w przeciwnym razie dochodzi do zapadnięcia płuc i uniemożliwienia oddychania). Bez wątpienia chirurgia klatki piersiowej w Bydgoszczy stoi na bardzo wysokim poziomie. W klinikach pojawiają się pacjenci z różnymi schorzeniami. W Polsce wykonuje się nawet takie zabiegi jak przeszczep płuca czy leczenie chirurgiczne złośliwych nowotworów przełyku. Przeszczep płuca wykonywany jest w przypadku nacieków nowotworowych na płucach – zwłaszcza wtedy, kiedy płuca zostały objęte guzem pierwotnym, a nacieki nie są przerzutami z innych miejsc.

Jeśli guzy nie obejmują całych płuc, ale tylko ich partię (np. jeden płat płucny), możliwe jest wycięcie takiego płata z odpowiednim marginesem (granicą zachowania zdrowych tkanek). Wtedy ryzyko przerzutów do innych partii płuc jest niewielkie. Możliwe jest życie bez jednego płuca. Kiedy guzy obejmują praktycznie całe płuca, jedynym rozwiązaniem jest przeszczep płuc, co także jest wykonywane w Polsce. Jest to operacja długotrwała i skomplikowana, ale przynosi bardzo dobre rezultaty.