Materiały do pracy magisterskiej

badania własne w pracy magisterskiej

Tytuł magistra można uzyskać po odbyciu odpowiednich studiów oraz po napisaniu i obronieniu pracy magisterskiej na wybrany temat. Oczywiście w teorii są to tylko trzy punkty, natomiast w praktyce te punkty bywają naprawdę trudne do zrealizowania. Dla wielu największy problem stanowi drugi z nich, czyli praca magisterska, szczególnie gdy chcą się do niej przyłożyć.

Publikacja własnych badań w pracach magisterskich

badania własne w pracy magisterskiejPrace magisterskie zawierają z reguły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron wyczerpującego materiału omawiającego wybrany temat i kończą się odpowiednimi wnioskami. Aby w ogóle do tych wniosków dojść trzeba przeanalizować dziesiątki, a nawet setki danych i różnych informacji na dany temat. Nie mogą to być jednak zwykłe informacje dostępne w sieci na popularnych serwisach ze względu na ich niski poziom wiarygodności. Muszą to być sprawdzone dane naukowe publikowane przez wiarygodne źródła. Mogą to być także badania własne w pracy magisterskiej przeprowadzone przez autora pracy. Warunkiem wykorzystania tych danych musi być jednak ich rzetelność i dokładny opis metodyki. Mogą to być własne eksperymenty, czy też przeprowadzone ankiety czy też obserwacje. Oczywiście każdy etap tych badań musi zostać dokładnie opisany i przeanalizowany, aby osoby czytające te prace nie miały wątpliwości co do tego w jaki sposób te dane zostały zebrane. Przyda się także ich obróbka poprzez odpowiednią interpretacje statystyczną.

Jeśli będziemy w naszej pracy magisterskiej używali odpowiednich danych, wnioski na ich podstawie również będą rzetelne i zgodne z prawdą. Oczywiście zdobędziemy plusa u naszego promotora jeśli oprócz opracowań naukowych także sami wykażemy się w ich pozyskiwaniu. W takich przypadkach zazwyczaj łatwiej jest uzyskać wyższą ocenę za pracę i nie ma problemu z jej obroną.

Więcej na: https://pogotowiestatystyczne.pl/