Jak założyć spółkę?

Kiedy zdecydowaliśmy się na założenia własnej działalności musimy zastanowić się nad jej formą prawną. Warto jest dowiedzieć się jakie ryzyka ponosi przedsiębiorca będąc w danej spółce. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy za wszelkie nieporozumienia nie ponoszą odpowiedzialności ze swojego własnego majątku w przeciwieństwie do tych jednoosobowych. Jak w takim wypadku założyć spółkę w Polsce?

Procedura zakładania spółki

zakładanie spółek wrocławW Polsce można prowadzić działalność jednoosobową, ale także w formie kilku osobowych spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszym i najważniejszym elementem, aby założyć jakąkolwiek spółkę wspólnicy muszą pisemnie stworzyć umowę, która według Kodeksu Spółek Handlowych powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dokument musi być podpisany przez wszystkich wspólników bez wyjątku. Kiedy już umowa zostanie podpisana przez wspólników spółka ma maksymalnie sześć miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed upływem tego terminu wspólnicy mają czas na organizacje spółki i gromadzenie kapitału zakładowego, który powinien być zebrany w gotówce. Zakładanie spółek wrocław kończy się złożeniem przez zarząd spółki odpowiedniego druku do sądu rejonowego, właściwego do siedziby firmy. Do druku należy dodać informacje o wspólnikach, dane o przedmiocie działalności spółki oraz informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki. 

Wymienione procedury są podstawowymi czynnościami jakie powinien zrobić każdy przedsiębiorca przy zakładaniu spółki. Oprócz tego należy również uzyskać numer REGON, zarejestrować się jako podatnik VAT oraz poinformować urząd skarbowy o wyborze opodatkowania. Oczywiście założenie spółki wiąże się również z dodatkowymi kosztami.