Czym jest spektrometr i do czego służy?

Spektrometr to urządzenie służące do otrzymywania oraz analizy widma powstającego w skutek oddziaływań różnych rodzajów promieniowania na substancję stałą, ciekłą bądź gazową. W zależności od zastosowanego promieniowania, a także metody analityki wyróżnić możemy kilka spektrometrów.

Rodzaje spektrometrów

sprawdzony spektrometr ramanaNajpopularniejszym spektrometrem o szerokim zastosowaniu jest od lat sprawdzony spektrometr ramana, dokonujący pomiaru promieniowania rozproszenia Ramana czyli nieelastycznego rozpraszania fotonów. Najpowszechniejsze zastosowanie znalazł on do identyfikacji minerałów, a także analizy jakościowej i ilościowej związków o różnym stanie skupienia. Spektrometr ramana często wykorzystuje się również w diagnostyce medycznej. Dzięki niemu bezboleśnie można rozpoznać choroby takie jak np. miażdżyca, nowotwory, Alzheimer, Parkinson, osteoporoza. Kolejnym, nieco młodszym urządzeniem jest spektrometr gamma, który największe zastosowanie znalazł przy badaniach geofizycznych, a w szczególności odwiertach naftowych, węglowych i gazu ziemnego. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych spektrometrów jest także spektrometr masowy, pozwalający na uzyskanie obrazu statystycznego rozkład mas atomów w badanej próbce, na podstawie którego można zidentyfikować wiele pierwiastków chemicznych. W świecie nauki i przemysłu rozpoznawalne są także spektrometry alfa i beta. Co ciekawe jako jedyny spektrometr beta nie stosuje tylko jednorodnego pole magnetycznego.

Wszystkie spektrometry różnią się pomiędzy sobą konstrukcją, a także zastosowaniem. Dzięki nim naukowcy odkryli wiele nowych związków, dzięki czemu spektrometry znacząco przyczyniły się do rozwoju wielu dziedzin nauki. Ponadto aparatura ta często wykorzystywana jest również w przemyśle i medycynie, a nawet kryminalistyce.