Czym jest spektrometr i do czego służy?

Spektrometr to urządzenie służące do otrzymywania oraz analizy widma powstającego w skutek oddziaływań różnych rodzajów promieniowania na substancję stałą, ciekłą bądź gazową. W zależności od zastosowanego promieniowania, a także metody analityki wyróżnić możemy kilka spektrometrów. Rodzaje spektrometrów Najpopularniejszym spektrometrem o szerokim zastosowaniu jest […]